Denis Fairhead, goldsmith, Ottawa

Denis Fairhead, goldsmith, Ottawa